ศึกษาเหรียญประพาสยุโรป ที่ทำในฝรั่งเศส กับที่ทำในสยาม โดยใช้กล้องขยายขนาด 60 เท่า.มาขยายดูกันชัดๆครับ


สังเกตุเหตุอะไรที่ต่างกันครับ

มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญประพาสยุโรปที่ทำในฝรั่งเศส ว่าฝรั่งไม่เข้าใจภาษาไทย เห็นหมุดที่ติดตัวหนังสือที่ทางการสยามส่งไปให้ดู ก็เลยถอดแบบตัวหนังสือพร้อมหมุดมาด้วย เราจึงเห็นหมุดที่บนตัวหนังสือตามรูปไงครับ

blog-image
blog-image
blog-image
blog-image
วันที่โพส: