พระงานประกวด ปธส.4

พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์เจดีย์

พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ช่างหลวงวิจารณ์