พระงานประกวด ปธส.4

พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์สังฆาฏิ

พระสมเด็จวัดระฆัง

ลงรัก ปิดทอง ทาทอง ทาชาด พิมพ์ใหญ่