พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์ใหญ่ เกศจรดซุ้ม ช่างหลวงวิจารณ์

พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ช่างหลวงวิจารณ์