พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์ใหญ่ พระประธาน ช่างหลวงวิจารณ์

พระสมเด็จวัดระฆัง

พิมพ์ไกเซอร์ และพิมพ์พิเศษอื่นๆ